Site icon Trung Tâm Dịch vụ Đăng kiểm Tại Nhà

Thời hạn và phí đăng kiểm xe cơ giới

Thời hạn và mức phí đăng kiểm xe cơ giới

Theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định cấp theo chu kỳ kiểm định, căn cứ Phụ lục VII Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định thời gian đăng kiểm của xe cơ giới cụ thể như sau:
Quy định về thời hạn đăng kiểm xe

 

TT Loại phương tiện Chu kỳ (tháng)
Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
Đã sản xuất đến 07 năm 30 18
Đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm 12
Đã sản xuất trên 12 năm 06
2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải; ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
2.1 Không cải tạo (*) 18 06
2.2 Có cải tạo (*) 12 06
3. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
3.1 Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm 24 12
Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm 06
3.2 Có cải tạo (*) 12 06
4. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên 03

 

Vậy nên, xe bạn đã hết thời gian đăng kiểm 3 năm thì phải cũng phải tiến hành thực hiện đăng kiểm theo quy định pháp luật.

 

Ngoài ra, phí đăng kiểm xe cơ giới được quy định tại Thông tư 238/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/xe

TT Loại xe cơ giới Mức giá
1 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô chuyên dùng 560
2 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 7 tấn đến 20 tấn, xe ô tô đầu kéo có khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và các loại máy kéo 350
3 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông trên 2 tấn đến 7 tấn 320
4 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông đến 2 tấn 280
5 Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 180
6 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc 180
7 Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt 350
8 Xe ô tô chở người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) 320
9 Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) 280
10 Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương 240
11 Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 100

 

Như vậy, nếu bạn đi đăng kiểm xe thì bạn phải nộp phí đăng kiểm là 280.000 đồng/xe, lưu ý chi phí này không bao gồm phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định.

 

Xem thêm:

Exit mobile version