Đăng kiểm cho ô tô mới tồn kho

Có áp dụng được chu kỳ đăng kiểm đầu cho ô tô mới tồn kho như xe mới không ?

Chu kỳ đăng kiểm đầu chỉ áp dụng đối với xe chưa qua sử dụng và kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

Kinh nghiệm khi đăng kiểm xe ô tô
Đăng kiểm xe ô tô
Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 70/2015/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định rõ ràng chu kỳ đăng kiểm đối với từng loại phương tiện.

Cụ thể, ô tô chở người các loại đến 09 chỗ (không kinh doanh vận tải) có chu kỳ đăng kiểm đầu là 30 tháng trong khi chu kỳ định kỳ là 18 tháng (xe đã sản xuất đến 07 năm), 12 tháng ( xe đã sản xuất trên 07 năm đến 12 năm) và 6 tháng ( xe đã sản xuất trên 12 năm).

Trong khi đó, ô tô chở người các loại đến 09 chỗ (có kinh doanh vận tải) và ô tô chở người các loại trên 09 chỗ có chu kỳ đăng kiểm đầu là 18 tháng (xe không cải tạo) và 12 tháng (xe có cải tạo). Đồng thời, tất cả các xe thuộc danh mục này đều phải đăng kiểm định kỳ theo chu kỳ 06 tháng/lần.

Theo quy định, chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng và kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất (tính theo năm, không tính theo tháng).

Như vậy, với ô tô tồn kho từ năm 2019, dù là xe mới hoàn toàn nhưng cũng sẽ không được áp dụng chu kỳ kiểm định đầu như xe mới năm 2021.

Chẳng hạn, vào tháng 03/2021, anh Nguyễn Văn A mua một chiếc Mitsubishi Pajero Sport 2019 mới được sản xuất vào tháng 11/2019. Nếu tính theo tháng thì chiếc xe này chỉ mới sản xuất được khoảng 16 tháng, chưa đủ 2 năm nhưng khi tính theo năm, chiếc xe này đã bước sang năm sản xuất thứ ba.

Chính vì vậy, chiếc xe của anh A không được áp dụng chính sách cho chu kỳ đăng kiểm lần đầu (30 tháng) mà thay vào đó là chu kỳ kiểm định định kỳ 18 tháng (xe không kinh doanh vận tải) hoặc 06 tháng (có kinh doanh vận tải).

Ngoài dòng xe ô tô chở người các loại nhỏ hơn 09 chỗ ngồi và từ 9 chỗ ngồi trở lên, quy định đăng kiểm lần đầu và định kỳ đối với dòng ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc được tính như sau:

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm: đăng kiểm lần đầu 24 tháng và định kỳ 12 tháng/lần;

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm: định kỳ 06 tháng/lần, không áp dụng đăng kiểm lần đầu;

Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc có cải tạo: đăng kiểm lần đầu 12 tháng và định kỳ 06 tháng/lần

Đặc biệt, ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên; ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên sẽ không áp dụng đăng kiểm lần đầu mà theo chu kỳ đăng kiểm 03/lần.

Xem thêm:

Xử lí khi mất giấy đăng kiểm xe

Dừng đăng kiểm ô tô biển ngoại giao quá hạn nhưng chưa sang tên

Leave a Replay

ĐĂNG KÍ DÙNG DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM TẠI NHÀ