Xử phạt khi xe hết hạn đăng kiểm

Xử phạt đối với chủ xe và lái xe hết hạn đăng kiểm

Nhiều người thắc mắc khi lái xe thuê của công ty hay cá nhân mà hết hạn đăng kiểm và bên phía công ty đó sẽ bị xử phạt như thế nào. Tất cả sẽ được Dịch Vụ Đăng Kiểm Sauto giải thích qua bài viết sau.

Quy định về bảo hiểm TNDS
Xử phạt khi hết hạn đăng kiểm

 

Tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT có quy định”

 

“Điều 9. Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định

 

  1. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định cấp theo chu kỳ kiểm định quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không vượt quá ngày hết hạn của giấy đăng ký xe (nếu có) hoặc ngày xe cơ giới hết niên hạn sử dụng…”

 

Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn nhất định theo quy định của pháp luật. Nên khi Giấy chứng nhận kiểm định hết hạn, thì tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm mang xe đi đăng kiểm lại theo quy định của pháp luật.

 

Sau khi Giấy chứng nhận kiểm định hết thời hạn hiệu lực thì phương tiện đó không được lưu thông trên đường. Trường hợp vẫn tham gia giao thông khi Giấy chứng nhận kiểm định hết hạn thì đều bị xử lý theo quy định của  Nghị định 46/2016/NĐ-CP như sau:

 

A, Đối với người điều khiển phương tiện:

 

– Hết hạn đăng kiểm dưới 01 tháng: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng;

 

– Hết hạn đăng kiểm từ 01 tháng trở lên: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng;

 

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;

 

B, Đối với chủ phương tiện:

 

– Hết hạn đăng kiểm dưới 01 tháng:

 

+ Cá nhân: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng;

 

+ Tổ chức: Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng;

 

– Hết hạn đăng kiểm từ 01 tháng trở lên:

 

+ Cá nhân: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng;

 

+ Tổ chức: Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng;

 

Ngoài ra, trường hợp chủ phương tiện là người trực tiếp điều khiển phương tiện còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe (khi điều khiển xe cơ giới), chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ (khi điều khiển xe máy chuyên dùng) từ 01 tháng đến 03 tháng;

 

Do đó bạn nên nhanh chóng đưa xe tới các trạm, các trung tâm đăng kiểm gần nhất để tiến hành đăng kiểm lại theo quy định của pháp luật để nhanh chóng đưa xe vào lưu thông và tránh bị xử phạt.

 

Xem thêm:

Leave a Replay

ĐĂNG KÍ DÙNG DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM TẠI NHÀ