Đăng kiểm cho xe cũ khác tỉnh

Mua lại xe cũ khác tỉnh có phải đăng kiểm lại không?

 

Nhiều tài xế xe thắc mắc khi mua lại xe cũ nhưng ở tỉnh khác có cần phải đăng kiểm lại hay không. Hãy cùng Dịch Vụ Đăng Kiểm Sauto tìm hiểu dưới đây.

Khoản 3, Khoản 4 Điều 6 Thông tư 58/2020/TT-BCA có quy định như sau:

 

– Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe cho tổ chức, cá nhân:

 

  • Sang tên cho tổ chức, cá nhân khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là sang tên khác tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho cơ quan đăng ký xe;

 

  • Sang tên cho tổ chức, cá nhân trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết gọn là sang tên cùng tỉnh): Chủ xe trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức dịch vụ nộp giấy chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe; Trường hợp tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế làm thủ tục sang tên ngay thì không phải làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

 

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe thì tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng, được phân bổ, thừa kế xe phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục cấp đăng ký, biển số.

 

Như vậy thì khi mua lại xe ô tô cũ khác tỉnh, bạn phải tiến hành thủ tục sang tên xe: đổi lại giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

 

Theo Điều 1 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT thì phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (xe cơ giới) phải được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Việc kiểm định này không áp dụng đối với xe mô tô, xe gắn máy, máy kéo và các loại xe tương tự; xe cơ giới của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Khi xe cơ giới kiểm định đạt yêu cầu thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

 

Khoản 6 Điều 9 Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định hết hiệu lực khi:

 

  • Xe cơ giới đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định mới;

 

  • Đã có khai báo mất của chủ xe;

 

  • Đã có thông báo thu hồi của các Đơn vị đăng kiểm;

 

  • Xe cơ giới bị tai nạn đến mức không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;

 

  • Thông số kỹ thuật thực tế của xe không phù hợp với thông số kỹ thuật trên Giấy chứng nhận kiểm định.

 

Theo đó thì hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định không ảnh hưởng đến việc sang tên xe ô tô khác tỉnh.

 

Khi bạn mua lại xe ô tô cũ khác tỉnh, có 02 trường hợp như sau:

 

  • Nếu Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định vẫn còn hiệu lực: Bạn có thể tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn đó mà không cần đi đăng kiểm lại.

 

  • Nếu Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã hết hiệu lực: Bạn phải tiến hành đăng kiểm lại.

 

Việc đăng kiểm đối với xe cơ giới được thực hiện tại bất kỳ Đơn vị đăng kiểm nào trên cả nước.

 

Xem thêm:

Thời hạn và phí đăng kiểm xe cơ giới

Xe tải hết thời hạn đăng kiểm 3 năm có được đăng kiểm lại không?

Leave a Replay

ĐĂNG KÍ DÙNG DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM TẠI NHÀ