Đăng kiểm ô tô khi chưa nộp phạt

Chưa nộp phạt nên không được đăng kiểm xe ô tô có đúng không?

 

Có tài xế thắc mắc mình đã vi phạm lỗi chạy quá tốc độ nhưng quá hạn rồi vẫn chưa đi nộp phạt. Khi mang xe đi đăng kiểm thì bên đăng kiểm báo phải nộp phạt mới được làm thủ tục. Hãy cùng Dịch Vụ Đăng Kiểm Sauto tìm hiểu xem điều đó có đúng hay không.

 

Khoản 12 Điều 80 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông như sau:

 

– Trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc văn bản thông báo của người có thẩm quyền xử phạt mà chủ phương tiện (xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng) vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết, thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định.

 

– Khi phương tiện đến kiểm định, cơ quan đăng kiểm thông báo cho người đưa phương tiện đến kiểm định biết về việc vi phạm, thực hiện kiểm định theo quy định đối với phương tiện, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường có thời hạn hiệu lực là 15 ngày.

 

– Sau khi người vi phạm đã đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định, người có thẩm quyền xử phạt phải gửi thông báo ngay cho cơ quan đăng kiểm biết để xóa cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định, thực hiện kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành đối với phương tiện.

 

Theo quy định nêu trên, khi bạn đã quá hẹn mà không đến nộp phạt thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định. Khi bạn đến đăng kiểm xe thì sẽ được thông báo về việc nộp phạt.

 

Bạn phải tiến hành nộp phạt để được xóa cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên Chương trình Quản lý kiểm định và được kiểm định, cấp Giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định đối với xe ô tô.

 

Vì vậy, trường hợp của bạn được trung tâm đăng kiểm xe thông báo, yêu cầu nộp tiền phạt là phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Xem thêm:

Leave a Replay

ĐĂNG KÍ DÙNG DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM TẠI NHÀ