Chính phủ ban hành Nghị định 39/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô.

Sau khi được Quốc hội cho chủ trương, Chính phủ đã ban hành Nghị định hướng dẫn thí điểm đấu giá biển số ô tô từ ngày 1/7.

Theo nghị định này, việc thí điểm đấu giá biển số ô tô được thực hiện trong 3 năm (1/7/2023 đến 1/7/2026).

Điều kiện tham gia đấu giá biển số xe ô tô

  • Là tổ chức, cá nhân người Việt Nam có đủ điều kiện theo quy định. Đấu giá được thực hiện bằng hình thức trực tuyến qua mạng Internet.
  • Phải nộp tiền đặt trước cho đơn vị đấu giá tài sản, đồng thời tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực khi kê khai thông tin.
  • Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng trong vòng 3 ngày từ khi đăng ký đến trước thời điểm đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá

  •  Tiền đặt trước được chuyển vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an để nộp vào ngân sách nhà nước.
  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.
  • Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ Công an cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe.

Công khai danh sách biển số sẽ đấu giá

Số lượng biển số ô tô đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số của các tỉnh thành chưa được đăng ký, dự kiến cấp mới, đang trong hệ thống đăng ký, quản lý xe của Bộ Công an và bổ sung số lượng biển số ô tô cho công an các tỉnh thành trong trường hợp hết biển số ô tô để đăng ký khi chưa đến phiên đấu giá tiếp theo.

Danh sách biển số ô tô đưa ra đấu giá phải được công khai ít nhất 30 ngày trước ngày tổ chức phiên đấu giá.

Bộ Công an chuyển danh sách biển số ô tô đưa ra đấu giá cho tổ chức đấu giá tài sản, đồng thời thông báo công khai danh sách, kế hoạch đấu giá trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục CSGT, có đường dẫn đến trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Danh sách biển số ô tô đưa ra đấu giá và quy chế đấu giá phải được niêm yết, thông báo công khai tại trụ sở của tổ chức đấu giá và trên trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Kết quả trúng đấu giá 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, Bộ Công an sẽ phê duyệt kết quả. Bộ sẽ thông báo ngay kết quả trúng đấu giá qua hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá.

Nội dung thông báo kết quả trúng đấu giá gồm: Biển số ô tô trúng đấu giá, tên, mã định danh của cá nhân, tổ chức (trường hợp tổ chức chưa được cấp mã định danh thì ghi mã số thuế hoặc số quyết định thành lập tổ chức), địa chỉ người trúng đấu giá, giá trúng đấu giá, số tiền phải nộp, số tài khoản chuyên thu do Bộ Công an mở tại ngân hàng để nộp tiền trúng đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, việc hủy kết quả đấu giá nếu không nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định.

Leave a Replay

ĐĂNG KÍ DÙNG DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM TẠI NHÀ