Các mốc thời hạn đăng kiểm xe ô tô theo quy định mới nhất năm 2022

Căn cứ Thông tư 16/2021/TT-BGTVT áp dụng từ ngày 01/10/2021, so với Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định về thời hạn đăng kiểm của xe ô tô đã có một vài thay đổi. Theo đó, gia hạn đăng kiểm ô tô kinh doanh vận tải đã tăng thêm 6 tháng thành chu kỳ 12 tháng thay vì 6 tháng như trước.

1. Đăng kiểm ô tô là gì?

Đăng kiểm xe ô tô là một hình thức các đơn vị có chuyên ngành tiến hành kiểm định về chất lượng của chiếc xe ô tô xem nó có đảm bảo chất lượng và độ an toàn để lưu thông trên đường hay không. Đây là quy trình bắt buộc chủ xe phải thực hiện để có đủ điều kiện lưu thông xe trên đường.

Đăng kiểm xe là bao gồm các công đoạn sau:

 • Kiểm tra và đánh giá tình trạng của toàn bộ máy móc quan trọng cả bên trong và bên ngoài chiếc xe xem có đảm bảo về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hay không.
 • Đưa ra những biện pháp khác phục sơ bộ và tiến hành cải tạo, sửa chữa những bộ phận chưa đạt yêu cầu.
 • Nếu xe đã đạt yêu cầu thì sẽ cấp giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc gia hạn cho chiếc xe ô tô đó được phép tiếp tục lưu thông và dán tem kiểm định.

Mỗi loại xe với các mức tải trọng khác nhau sẽ có các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đánh giá kiểm định và thời gian gia hạn kiểm định định kỳ khác nhau.

Thời hạn đăng kiểm xe ô tô
Đăng kiểm xe ô tô

2. Thời hạn đăng kiểm xe ô tô là gì?

Thời hạn đăng kiểm xe ô tô là khoảng thời gian định kỳ mà chủ xe cần đưa phương tiện đi thực hiện quy trình kiểm tra, kiểm định nhằm đảm bảo xe đủ điều kiện lưu thông. Tùy từng loại xe mà thời gian đăng kiểm sẽ khác nhau.

Xe ô tô chở người 9 chỗ ѵà không kinh doanh vận tải: có thời hạn đăng kiểm lần thứ nhất Ɩà 30 tháng

Đối với những loại xe ô tô chở người có số chỗ ngồi đến 9 chỗ ѵà không kinh doanh vận tải có thời hạn đăng kiểm lần thứ nhất Ɩà 30 tháng, sau khi đăng kiểm lần thứ nhất các mốc đăng kiểm tiếp theo sẽ được quy định cụ thể theo năm sản xuất c̠ủa̠ từng chiếc xe cụ thể như sau:

 • Đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải ѵà đã sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ Ɩà 18 tháng.
 • Đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải ѵà đã sản xuất trên 7 năm đến 12 năm thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ Ɩà 12 tháng.
 • Đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải ѵà đã sản xuất trên 12 năm thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ Ɩà 6 tháng

Đối với ô tô chở người các loại dưới 9 chỗ ngồi trở lên ѵà có kinh doanh vận tải: thì sẽ được chia ra Ɩàm 2 nhóm cụ thể như sau:

 • Xe không cải tạo: đối với các phương tiện chưa qua cải tạo, thay đổi kết cấu, hình dáng, bố trí, nguyên lý Ɩàm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật c̠ủa̠ một phần hoặc toàn bộ hệ thống, tổng thành cơ giới c̠ủa̠ xe cơ giới thì thời hạn đăng kiểm lần đầu Ɩà 18 tháng, sau lần đầu đăng kiểm thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ Ɩà 06 tháng một lần
 • Xe đã qua cải tạo: đối với các phương tiện đã qua cải tạo, thay đổi kết cấu, hình dáng, bố trí, nguyên lý Ɩàm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật c̠ủa̠ một phần hoặc toàn bộ hệ thống, tổng thành cơ giới c̠ủa̠ xe cơ giới thì thời hạn đăng kiểm lần đầu Ɩà 12 tháng ѵà chu kỳ đăng kiểm tiếp theo Ɩà 06 tháng.

Đối với ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 7 năm: thì thời hạn đăng kiểm lần đầu được quy định Ɩà 24 tháng, sau khi đăng kiểm lần đầu thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ c̠ủa̠ xe Ɩà 12 tháng.

 • Đối với ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 7 năm thì thời hạn đăng kiểm lần đầu được quy định Ɩà 24 tháng, sau khi đăng kiểm lần đầu thì mỗi 06 tháng bạn phải mang xe đi đăng kiểm định kỳ.
 • Đối với rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm thì thời hạn đăng kiểm lần đầu Ɩà 24 tháng ѵà chu kỳ đăng kiểm định kỳ Ɩà 12 tháng.
 • Đối với rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm thì thời hạn đăng kiểm lần đầu Ɩà 24 tháng ѵà chu kỳ đăng kiểm định kỳ Ɩà 6 tháng.
 • Đối với các loại ô tô tải, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc đã qua cải tạo, thay đổi kết cấu, hình dáng, bố trí, nguyên lý Ɩàm việc, thông số, đặc tính kỹ thuật c̠ủa̠ một phần hoặc toàn bộ hệ thống, tổng thành cơ giới c̠ủa̠ xe cơ giới thì thời hạn đăng kiểm lần đầu Ɩà 12 tháng ѵà chu kỳ đăng kiểm định kỳ Ɩà 6 tháng.

Đối với các loại ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi ѵà đã sản xuất từ 15 năm trở lên thì chu kỳ đăng kiểm định kỳ Ɩà 3 tháng 01 lần.

Đối với ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên thì chu kỳ đăng kiểm được quy định Ɩà 3 tháng 01 lần.

Bảng chu kỳ kiểm định

TTLoại phương tiệnChu kỳ (tháng)
Chu kỳ đầuChu kỳ định kỳ
1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải
1.1Sản xuất đến 07 năm3018
1.2Sản xuất trên 07 năm đến 12 năm12
1.3Sản xuất trên 12 năm06
2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải
2.1Sản xuất đến 05 năm2412
2.2Sản xuất trên 05 năm06
2.3Có cải tạo1206
3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ
3.1Không cải tạo1806
3.2Có cải tạo1206
3. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc
4.1Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm2412
4.2Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm06
4.3Có cải tạo1206
5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ); ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên.03

3. Một số lưu ý với kiểm định ô tô

– Lưu ý thời hạn đăng kiểm đối với lần đầu tiên chỉ áp dụng với các dòng xe cơ giới chưa qua sử dụng cũng như kiểm định lần đầu trong 2 năm tính từ năm sản xuất.

– Số chỗ ngồi bao gồm ghế người lái.

– Nếu lắp thêm bàn đạp phanh phụ thì không được tính là xe cải tạo rồi. 

– Chu kỳ đầu không được tính khi xe cơ giới kiểm định được cấp Giấy chứng nhận với thời gian 15 ngày.

– Với những dòng xe cơ giới kiểm định lần thứ hai thì thời hạn kiểm định được tính theo chu kỳ định kỳ thấp hơn thời hạn kiểm định ở chu kỳ đầu tiên thì thời hạn đăng kiểm định lần thứ hai được cấp bằng thời gian kiểm định lần đầu.

Thời hạn đăng kiểm xe ô tô có vai trò quan trọng nhằm đảm bảo phương tiện có đủ chất lượng, đảm bảo an toàn khi lưu thông. Ngoài ra, việc tìm hiểu mốc thời gian đăng kiểm cụ thể của từng loại xe giúp chủ xe chủ động thời gian hơn, tránh bị xử phạt do quá thời hạn đăng kiểm được ghi trên tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận.

Leave a Replay

ĐĂNG KÍ DÙNG DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM TẠI NHÀ