Đầy đủ giấy tờ nhưng xe vẫn bị từ chối đăng kiểm là vì sao?

Đăng kiểm ô tô là hình thức kiểm định chất lượng ô tô do cơ quan có thẩm quyền tiến hành. Nếu xe không đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì sẽ bị từ chối đăng kiểm.

ĐĂNG KÍ DÙNG DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM TẠI NHÀ