Những quy định đăng kiểm xe ô tô mà bạn không thể bỏ lỡ năm 2022

quy định đăng kiểm
quy định đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản thông báo đến các Sở GTVT trên cả nước cho biết, từ 1/1/2022 trên địa bàn cả nước có hơn 20.600 xe ô tô chở người, xe tải hết niên hạn, phải ngừng lưu hành trên đường. Vì vậy các chủ xe nên cập nhật thường xuyên thông tin, quy định đăng kiểm mới nhất để tránh bị phạt chậm đăng kiểm xe.

quy định đăng kiểm xe ô tô
quy định đăng kiểm xe ô tô

Kể từ ngày 01/10/2021, quy định đăng kiểm xe ô tô được áp dụng theo Thông tư 16/2021/TT-BGTVT . Theo đó, tăng thời hạn đăng kiểm với xe ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải.

Cụ thể, so với Thông tư 70/2015/TT-BGTVT, chu kỳ kiểm định của ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải (loại không cải tạo, sản xuất đến 05 năm) được điều chỉnh từ 18 tháng lên 24 tháng đối với chu kỳ đầu và từ 06 tháng lên 12 tháng đối với chu kỳ tiếp theo. Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

Các loại giấy tờ cần thiết trong quy định đăng kiểm ô tô

  • Chuẩn bị CMND/CCCD cả bản chính ѵà bản photo
  • Sổ hộ khẩu đi kèm bản chính ѵà bản photo
  • Tờ khai đối với cơ quan Công an về đăng ký sở hữu xe
  • Các loại hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận, đăng ký xe…
  • Tờ khai nộp thuế trước bạ, số khung ѵà số máy
  • Bản chính c̠ủa̠ tờ bảo hiểm trách nhiệm dân sự đã nộp trước đó
  • Bản chính các giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật ѵà bảo vệ môi trường xe qua cải tạo
  • Các giấy tờ liên quan đến thiết bị bổ sung trên xe nếu có thêm mới

Chu kỳ kiểm định trong quy định đang kiểm năm 2022

1. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải

STTLoại phương tiệnChu kỳ đầuChu kỳ định kỳ
1.1Sản xuất đến 07 năm3018
1.2Sản xuất trên 07 năm đến 12 năm12
1.3Sản xuất trên 12 năm06

2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải

STTLoại phương tiện Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
2.1Sản xuất đến 05 năm2412
2.2Sản xuất trên 05 năm06
2.3Có cải tạo1206

3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ

STT Loại phương tiện Chu kỳ đầuChu kỳ định kỳ
3.1Không cải tạo1806
3.2Có cải tạo1206

4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

STT Loại phương tiện Chu kỳ đầu Chu kỳ định kỳ
4.1Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm2412
4.2Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo đã sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm06
4.3Có cải tạo1206

5. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ); ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng); ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên có chu kỳ định kỳ là 3 tháng

quy định đăng kiểm xe
quy định đăng kiểm xe

Một số quy định đăng kiểm khi xác định chu kỳ kiểm định của xe cơ giới

– Chu kỳ đầu chỉ áp dụng đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng kiểm định lần đầu trong quy định đăng kiểm thời gian 02 năm, tính từ năm sản xuất.

– Xe cơ giới có cải tạo là xe cơ giới thực hiện cải tạo chuyển đổi công năng hoặc thay đổi một trong các hệ thống: lái, phanh (trừ trường hợp lắp thêm bàn đạp phanh phụ).

– Xe cơ giới kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày không được tính là chu kỳ đầu.

– Xe cơ giới kiểm định lần thứ 2 (ngay sau khi được kiểm định và cấp chu kỳ đầu) có thời hạn kiểm định tính theo chu kỳ định kỳ trong quy định đăng kiểm nhỏ hơn thời hạn kiểm định của chu kỳ đầu thì thời hạn kiểm định cấp lần thứ 2 được cấp bằng với thời hạn kiểm định của chu kỳ đầu tương ứng với “Loại phương tiện” trong Bảng chu kỳ kiểm định nhưng tính từ ngày kiểm định cấp chu kỳ đầu.

Ví dụ: xe ô tô đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải kiểm định và cấp chu kỳ đầu ngày 12/06/2020 được cấp Giấy chứng nhận kiểm định với chu kỳ là 30 tháng, hạn kiểm định đến ngày 11/12/2022; đến ngày 17/06/2020 xe đến kiểm định lại để cấp Giấy chứng nhận kiểm định tương ứng với xe kinh doanh vận tải thì thời hạn kiểm định được cấp như sau:

Chu kỳ kiểm định lần đầu của xe đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải là 24 tháng được tính từ ngày kiểm định và cấp chu kỳ đầu là ngày 12/06/2020, do đó thời hạn kiểm định được cấp cho xe là:11/06/2022.

– Thời gian sản xuất của xe cơ giới làm căn cứ để cấp chu kỳ kiểm định quy định đăng kiểm được tính theo năm (như cách tính niên hạn sử dụng của xe cơ giới).

Ví dụ: xe cơ giới được sản xuất từ 01/01/2018 thì:

+ Đến hết 31/12/2020 được tính là đã sản xuất đến (trong thời gian) 2 năm (2020 – 2018 = 02 năm).

+ Từ 01/01/2021 được tính là đã sản xuất trên 2 năm (2021 – 2018 = 03 năm).

Leave a Replay

ĐĂNG KÍ DÙNG DỊCH VỤ ĐĂNG KIỂM TẠI NHÀ